Vorming Sociale Verkiezingen - ABVV Oost-Vlaanderen

Ben je kandidaat bij de komende sociale verkiezingen in Oost-Vlaanderen? Nieuwe kandidaat of ervaren rot? Schrijf je dan in voor de vorming sociale verkiezingen. ABVV Oost-Vlaanderen vertrouwt voor zijn militantenvorming op Vorming & Actie vzw.


Vorming voor nieuwe kandidaten

Deze vorming heeft als doel kandidaten die voor het eerst opkomen bij sociale verkiezingen te oriënteren in het sociaal overleg op bedrijfsniveau. Je leert er het abc van de procedure van de sociale verkiezingen kennen. Je leert er meer over de inspraak via de overlegorganen. De vorming gebeurt afwisselend in kleine groepen en in de volledige groep. Dit geeft iedereen de kans om het woord te nemen en te luisteren.

Vorming voor ervaren kandidaten

Deze vorming is gericht op kandidaten die al eerder opkwamen bij de sociale verkiezingen en nu een grotere verantwoordelijkheid willen opnemen in de campagne voor 2020: procedurekwesties opvolgen, kandidaten zoeken en ondersteunen, de werking van de overlegorganen verbeteren, campagne voeren... Er wordt vaak in kleine groepen gewerkt zodat iedereen aan bod kan komen.

Schrijf je hier in

Vorming sociale verkiezingen Oost-Vlaanderen


Ik ben geïnteresseerd in volgende vorming: *
Ik ben lid van het ABVV *

Velden met een * zijn verplicht

Het Vlaams ABVV en zijn vzw's verwerken persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (=AVG).

Als je meer wenst te weten over ons Privacybeleid, surf dan naar http://www.vlaamsabvv.be/privacy.